Pwyllgorau

Er mwyn ein cynorthwyo gyda’n gwaith mae AHTP wedi sefydlu nifer o Bwyllgorau.

  • Pwyllgor Strategaeth, Cyllideb a Monitro Perfformiad
  • Archwiliadau a Rheolaeth Gorfforaethol
  • Adnoddau Dynol a Thaliadau
  • Gweithio mewn Partneriaeth a Strategaeth Gyfathrebu
  • Safonau Proffesiynol