Rhyddid Gwybodaeth

Rhyddid Gwybodaeth
O dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, byddd yr Awdurdod yn trin ceisiadau am yr wybodaeth sydd yn ei feddiant. Ymatebir i geisiadau o fewn y cyfnod statudol o 20 diwrnod gwaith.

Mae logiau Datganiad Rhyddid Gwybodaeth ar gael ar gyfer 2018, 2019 a 2020.

Byddwch cystal â nodi: Mae’r Awdurdod yn cadw maint cyfyng o wybodaeth sydd yn ymwneud â gweithrediadau’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig. Os yw’ch cais yn ymwneud â phryderon mewn perthynas â gweithredoedd yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig yn benodol, bydd yr wybodaeth yn fwy tebygol o gael ei gadw gan yr heddlu.

Gellir dod o hyd i fanyliwn cyswllt Rhyddid Gwybodaeth ar gyfer awdurdod yr heddlu a’r heddlu isod. Dilynwch y ddolen gyswllt i’r chwith am fwy o wybodaeth ynglŷn â chynllun cyhoeddi Awdurdod yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig.

Awdurdod yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig
Byddwch cystal ag anfon eich ceisiadau yn ysgrifenedig neu drwy e-bost at:

Drwy’r post:
Awdurdod yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig
Pencadlys Awdurdod yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeing
25 Camden Road
Llundain
NW1 9LN
E-bost: [email protected]

Yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig
Byddwch cystal â nodi nad ydym yn trin ceisiadau am wybodaeth dros yr heddlu. Dylid cyfeirio’r rhain at:

Uned Datgelu
Yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig
Llawr 2, 3, Sgwâr Callaghan
Caerdydd
CF10 5BT

Ffôn: 02920 525338
E-bost: [email protected]

Mae’n flin gennym ond ni allwn dderbyn ceisiadau rhyddid gwybodaeth dros y ffôn.