Cwynion

Cwynion yn erbyn Awdurdod yr Heddlu

Fel corff cyhoeddus mae’n bwysig ein bod yn gwneud ein gwaith yn gywir ac yn darparu gwasanaethau mewn dull effeithiol ac effeithlon. Os oes rhywbeth nad ydym ni’n ei wneud yn iawn, neu y gallem ei wella, hoffem i chi ddweud wrthym ni. Felly hefyd, byddwn yn gwerthfawrogi derbyn sylwadau caredig pan fydd ein staff neu’n swyddogion wedi gwneud rhywbeth yn dda.

Os hoffech wneud cwyn yn erbyn –

  • Yr Awdurdod ein hun, ein polisïau neu weithredoedd
  • Aelod unigol o’r Awdurdod
  • Aelod o staff yr ysgrifenyddiaeth

a fyddech gystal â chysylltu â Hugh Ind, Prif Weithredwr.

Cwynion yn erbyn prif swyddogion yr heddlu yn yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig

Mae gan yr Awdurdod ddyletswydd i ystyried cwynion yn erbyn y Prif Gwnstabl, Dirprwy Brif Gwnstabl, a Phrif Gwnstabliaid Cynorthwyol. Os hoffech wneud cwyn yn erbyn un o’r swyddogion hyn yna cysylltwch â Hugh Ind, Prif Weithredwr.

Cwynion yn erbyn Swyddogion Heddlu Trafnidiaeth Prydain a chyflogeion eraill

Dyw’r Awdurdod ddim fel arfer yn ymwneud â’r cwynion hyn. Os hoffech wneud cwyn yn erbyn swyddog neu staff HTP gallwch wneud hyn drwy eu safle gwe drwy glicio yma.

Cliciwch yma am arweiniad yr Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu (IPCC) ynghylch cyflwyno cwynion.