Cymraeg

Croeso i wefan Awdurdod Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig (AHTP).

Newyddion diweddaraf: AHTP wedi cyhoeddi cynllun plismona 2018/21 ar gyfer y sector Trafnidiaeth Prydain Heddlu Cymru. Cliciwch yma i lawrlwytho’r ddogfen.

Mae’r AHTP yn gorff annibynnol â chyfrifoldeb dros sicrhau gwasanaeth heddlu effeithiol ac effeithlon i’r rhwydwaith trenau yn Lloegr, yr Alban a Chymru.

Sylwer: nid yw hyn yn wefan yr Heddlu Trafnidiaeth Prydain. Os hoffech gysylltu â’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig, ffoniwch 020 7388 7541, neu cliciwch yma os gwelwch yn dda.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999 bob tro.