Adran Gymraeg gwefan y BTPA yn cael ei hadolygu

Ar hyn o bryd rydym yn adolygu adran Gymraeg gwefan yr Awdurdod Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig (BTPA). Yn ystod y cyfnod hwn, ni fydd yr adran Gymraeg ar gael ac rydym yn edrych ymlaen at gael rhannu’r wefan newydd ar ôl i ni orffen ein diweddariadau.

Er mwyn cael cymorth, cysylltwch â ni:

Trwy’r post:
British Transport Police Authority
25 Camden Road
London
NW1 9LN

E-bost: b[email protected]

Er mwyn rhoi adroddiad am ddigwyddiad ar y rheilffyrdd defnyddiwch y rhif rhadffôn ar gyfer yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig ar 0800 40 50 40.

Am ymholiadau cyffredinol i’r BTP ffoniwch 0121 634 5600 neu ewch i’r wefan.

BTPA yw’r corff annibynnol sy’n gyfrifol am sicrhau bod llu heddlu effeithlon ac effeithiol ar gyfer gweithredwyr rheilffyrdd, eu staff a’u teithwyr. Mae ei ddyletswyddau a’i swyddogaethau yn debyg i rai Awdurdod Heddlu’r Alban neu gomisiynydd heddlu a throseddu yng Nghymru a Lloegr, ond mae’n goruchwylio llu sy’n gyfrifol am blismona ardal lawer ehangach – rheilffyrdd Prydain.