Cyfarfodydd yr Awdurdod

Mae’r AHTP yn cynnal 6 cyfarfod cyhoeddus y flwyddyn. Maent yn gyfarfodydd agored y gall y cyhoedd eu mynychu. Mae’r cyfarfodydd yn cael eu cynnal fel arfer ym Mhencadlys yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig, 25 Camden Road, Llundain.

Weithiau mae’n rhaid i ni newid amser a lleoliad ein cyfarfodydd, felly os hoffech fynychu a fyddech gystal â rhoi gwybod i ni o flaen llaw fel bod modd i ni gadarnhau’r trefniadau.

Cyfarfodydd yr Awdurdod Heddlu yn cael eu cynnal wyth gwaith y flwyddyn. Os hoffech fynychu un o’r cyfarfodydd hyn, cysylltwch â Lucy Yasin am fwy o wybodaeth.